Vågetjenesten modtog mandag den 6. februar en flot donation.

Vågetjenesten modtog mandag den 6. februar en flot donation.

Trygfonden

Det skete da Jane Wichmann fra Trygfonden overrakte Vågetjenestens leder Hanne Andersen en check på 125.000 kroner.

Pengene skal de næste tre år bruges til dækning af kørselsudgifter for de frivillige og ulønnede vågere, og til kurser og uddannelse for at styrke deres kompetencer.

Vågetjenesten har i Roskilde eksisteret i knapt fire år, og består af en velfungerende gruppe på 28 frivillige vågere, der våger i hele Roskilde Kommune. Og da der endnu ikke findes en vågetjeneste i Lejre kommune våges der også her.

I 2016 blev der våget hos 55 borgere i 1051 timer i alt. I de første 5 uger af 2017 er der blevet våget hos 10 borgere i 216 timer.

For at kunne leve op til vågetjenestens formål om at ingen skal dø alene, med mindre at de selv ønsker det er der brug for mange vågere.

For vågerne betyder anerkendelsen fra Trygfonden umådeligt meget i de mange vågetimer. Set i lyset heraf er anerkendelsen fra Trygfonden en uvurderlig støtte til vågetjenesten.

Med Trygfondens donation kan der skabes større tryghed hos døende, pårørende plejepersonale, og hos vågerne.

Læs mere om vågetjenesten her