Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Vi afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20 februar 2019 kl. 19.00 i vores lokaler på Helligkorsvej 4C

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Afdelingens fremtidige virksomhed
5. Indkomne forslag

6. Valg af:
a. Medlemmer af bestyrelsen
b. Suppleanter
c. Revisor og revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til formanden. Anders W. Johansen,
Fr. Borgvej 66,1 4000 Roskilde, senest den 13. februar 2019 eller mail: anders@awj-roskilde.dk

Der serveres kaffe og kage.

Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretages på til.: 4636 3830 ( Røde Kors Butikken)
Senest onsdag den 13. februar 2019.