Besøgstjenesten

Besøgstjenesten

Besøgstjenesten er et af Røde Kors’ Røde Kors tilbud til mennesker, der savner socialt indhold i hverdagen.

Ensomhed kan ramme alle mennesker og på forskellige tidspunkter i livet. Det kan være mennesker, der mister deres ægtefælle og pludselig skal leve alene. Syge og mennesker med handicap, der har brug for hjælp til at indgå i sociale fællesskaber.

Derfor er besøgstjenesten et tilbud der søger at matche den enkeltes behov. Føler man sig ensom forringer det livskvaliteten.

En-til-en samværet mellem en besøgsven og en besøgsmodtager er kernen i besøgstjenesten. Besøgsvennerne bliver matchet med besøgsmodtagerne, så begge parter får glæde og udbytte af besøget.

30 års fødselsdag

Den 18 september 2015 kunne Besøgstjenesten i Roskilde fejre 30 års fødselsdag. Dagen blev fejret med en reception i kantinen på Roskilde rådhus sammen med indbudte gæster, politikkere samt besøgsvenner og –modtagere.

Ved udgangen af 2015 var der knyttet 102 besøgsvenner i alderen fra 17 – 90 år.

Men der er hele tiden behov for flere.

Og 105 besøgsmodtagere i alderen fra 37 – 98 år.

Alders spredningen og de forskellige kompetencer hos besøgsvenner medvirker til, at det er en besøgstjeneste med stor bredde og dybde. Dette forhold suppleres med besøgsvenner med etniske rødder fra 13 forskellige lande.

For at høre mere kontakt:

Aktivitetsleder Lone Nordkamp

 Tlf. 22 86 76 25

E-mail lonenordkamp@gmail.com