Indbydelsen til generalforsamling i Røde Kors Roskilde afdeling

Indbydelsen til generalforsamling i Røde Kors Roskilde afdeling

Røde Kors, Roskilde afdeling, indbyder til generalforsamling, torsdag den 7. marts 2024 kl. 18.30

Generalforsamlingen afholdes i Byens hus (Den Gamle Byrådssal)

Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, valg af referent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Afdelingens fremtidige virksomhed
  5. Indkommende forslag. Forslag skal sendes til formanden og skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene sendes til claban@rodekors.dk
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Revisor og Revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Inden generalforsamlingen vil Rikke Dalsted, der er daglig leder af Røde Kors’ sundhedsklinik fortælle om klinikken som tilbyder basal sundhedshjælp til mennesker i Danmark, som ikke har dansk CPR-nummer og dermed ikke adgang til det danske sundhedsvæsen, og som ikke er dækket af en sundhedsforsikring. Klinikken har afdelinger i København, Odense, Århus og Aalborg. Røde Kors Roskilde har støttet driften af klinikken i 2023.

Efter generalforsamlingen vil Roskilde afdeling gerne byde på et stykke smørrebrød. Af hensyn til bestilling af smørrebrød bedes tilmeldingen sendes på mail til formanden claban@rodekors.dk senest d. 29 februar.

 

Med venlig hilsen

Claus Bang Hansen

Formand Roskilde afdeling

claban@rodekors.dk