Patientstøtte

Bliv patientstøtte

Kontaktoplysninger på aktivitetsledere i bunden*

Har du et par timer  i overskud om ugen?

Har du lyst til at yde en medmenneskelig håndsrækning til patienter, der gerne vil have besøg, mens de ligger på sygehus, så er patientstøttefunktionen måske noget for dig.

Som frivillig patientstøtte under Røde Kors kan dit selskab og overskud være et kærkomment pusterum for patienter, der føler sig alene og måske er utrygge på sygehuset.

Patientstøttefunktionen er alene et tilbud om omsorg og medmenneskelig støtte. Indsatsen ydes i et tæt samarbejde med det professionelle personale og alene som et supplement til de opgaver, der varetages af sygehusets ansatte.

Hvad kan jeg tilbyde patienter og pårørende?

· En snak, måske om det der bekymrer

· En hånd at holde i

· Højtlæsning

· En gåtur på sygehusets område, fx til kiosken

Hvad får jeg ud af det?

· Introduktion til det frivillige arbejde på sygehuset og i Røde Kors

· Glæden ved at være med til at gøre en forskel for andre mennesker

· Masser af personlig udvikling

De 7 principper

Indsatser under Røde Kors bygger på 7 principper, nemlig:

· Medmenneskelighed

· Upartiskhed

· Neutralitet

· Uafhængighed

· Frivillighed

· Enhed

· Almengyldighed

 

På Sjællands Universitets Hospital i Roskilde er der tilknyttet patientstøtter på flere sengeafdelinger. Røde Kors har løbende fokus på at udvide tilbuddet efter behov.

For at høre mere kontakt:

Aktivitetsledere

Jørgen Skou Larsen Tlf. 40 90 46 97 - Email jsl@bondegaarden.dk

 

Roskilde.patientstotter@rodekors.dk